Malý muzikant –  nový kurz pro děti od září

Malý muzikant – nový kurz pro děti od září

Srdečně Vás zveme na lekci MALÝ MUZIKANT od září/2019 Do kurzu lze nastoupit i v jeho průběhu, cena se každý týden snižuje o promeškané lekce. První, ukázková lekce je ZDARMA, je ale nutné se registrovat (mm.webooker.eu) Kurzy budou probíhat v MAMA CENTRUM v Havířově, vždy v pondělky od 9,00 hod. Malý muzikant je česká hudební […]

Nově si můžete stáhnout  eBooky k přípravě k porodu

Nově si můžete stáhnout eBooky k přípravě k porodu

Napsala jsem pro vás dva eBooky, ve kterém jsou komplexní informace potřebné k vědomému porodu, protože velkým mýtem je, že porod nemůže být pro ženu radostný a naplňující okamžik. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly na tento svět vítány láskyplně, s úctou a respektem. 10 kroků a afirmací […]

Provozní řád Mama centra

Vnitřní provozní řád  Mama centra a Máma centra z.s Rodič (či oprávněný zákonný zástupce dítěte) je povinen se seznámit s provozním řádem mateřského centra a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte v Mama centru( dále jen MC) 2.Na vypsané aktivity MC je nutné se rezervovat na www.mamacentrum.com Pro přehlednost obsazenosti a přípravy kurzů je po […]