unnamed

Vnitřní provozní řád  Mama centra a Máma centra z.s

 1. Rodič (či oprávněný zákonný zástupce dítěte) je povinen se seznámit s provozním řádem mateřského centra a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte v Mama centru( dále jen MC)

2.Na vypsané aktivity MC je nutné se rezervovat na www.mamacentrum.com

 1. Pro přehlednost obsazenosti a přípravy kurzů je po první lekci vhodná platba předem na další lekci, zajistíte si tak přednostní místo na kurzu.
 2. Pokud na lekci nebudete moc dorazit a omluvíte se dané lektorce do 20:00 (mail, sms) platba se Vám přesune na budoucí lekci.

5.V případě neomluvení se , vstup propadne.

6.Platnost časových permanentek je 8 týdnů

7.Při vstupu do MC se prosím vyzujte a boty uložte do botníku

 1. Kočárky ponechávejte v chodbě

9.K převlékání se a odložení šatstva slouží šatna

10.Odpadky prosím dávejte do košů, které jsou v každé místnosti

11.Návštěvníci centra jsou povinni respektovat připomínky či nařízení lektorky, která nese zodpovědnost za provoz MC. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tuto osobu.

 1. V herně a přilehlém areálu MC je přísně zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
 2. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte, a to po celou dobu pobytu v MC.
 3. Do MC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc!
 4. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí.
 5. Nenechávejte cennosti v šatně, za jejich ztrátu nenese MC žádnou odpovědnost
 6. V MC je k dispozici nočník a WC. Vždy své dítě doprovoďte na WC kvůli bezpečnosti, úklidu a spláchnutí. Nočník po použití vždy důkladně umyjte. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách WC. Děti přebalujte pouze na k tomu vyhrazeném přebalovacím pultu. Použité pleny vyhazujte pouze do příslušného odpadkového koše vedle přebalovacího pultu.
 7. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky na své místo, aby se předešlo zbytečným poraněním či úrazům. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně. Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení mateřského centra. Vynášení hraček z MC je zakázáno.

 

 

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád.

 

 Naší snahou je udržet v MC pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit dalším návštěvníkům.

 

 Přejeme příjemný pobyt v našem Mama centru Vám přeje tým MC

 

 

 

 

 

 

 

 

O Anna Kohutová

Jmenuji se Anna Kohutová, jsem vdaná a mám tři děti. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu v Olomouci - obor porodní asistentka. Dále jsem absolvovala pomaturitní specializační studium v oboru porodní asistentka( IDVPZ-Brno). Každoročně se v rámci dalšího vzdělávání účastním různých odborných konferencí a seminářů. Přednáším na základních školách o dospívání a plánovaném rodičovství.