Kalendář

Pro lepší orientaci jsme vytvořili Kalendář. Hlavní zobrazení: Aktuální týden, samozřejmě si můžete zobrazit Měsíc, aktuální den atd.

Biologické předpoklady nošení dětí aneb proč je přirozené nosit děti vertikálně

Z pohledu biologie lidského chování jsou naše děti nošenci.  Biolog a etolog Bernard Hassenstein zavedl v roce 1970 dělení mláďat savců podle jejich typického chování na tzv. nošence, hnízdoše a běhavce. Hnízdoši se rodí se zavřenýma očima a uzavřenými zvukovody, neumí se posunovat a jsou stěží schopni sami regulovat tělesnou teplotu. Potřebují ochranu hnízda, kde mohou […]

Víte, jak se k nám dostanete?

Pro vyhledání Mama centra stačí zadat do kteréhokoliv vyhledávače naši adresu: Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov anebo také na našich stránkách pod nabídkou Mama centrum – Kudy k nám