KOMUNIKACE S DĚTMI

KKT plakat na vysku_2
16.1. – narozeninové setkání k prvním narozeninám kontaktní kominikace.
Jsou vítání nejen všichni absolventi Kontaktní komunikace ke 
sdílení a programu pro děti. Od 9 hodin program pro děti od 10:30 sdílení.
Aktuální informace o kurzech Kontaktní komunikace naleznete zde –
http://www.kontaktnikomunikace.cz

nebo v kalendáři na webu.

Kontaktní, vědomá komunikace jako respektující komunikace s dětmi

Kurz bude praktický, abychom mohly ještě ten den použít ve výchově. Budeme řešit modelové situace: uspávání, jak reagovat na dětský pláč, na šarvátky mezi dětmi, na rozbité koleno, krásný obrázek, úklid pokojíčku (více viz modelové situace). Zamyslíme se nad tím, jaký má vliv způsob, kterým řešíme každodenní situace na osobnost dítěte. Jak ovlivnit to, aby naše děti byly jednou samostatné, zodpovědné a empatické, nikoli jen poslušné.

Respektující komunikace s dětmi je přirozeným navázáním na kontaktní rodičovství v nejútlejším věku. S dítětem, které mluví, můžeme být v úzkém kontaktu podobně jako s novorozencem při kontaktu kůži na kůži. Pravidla, hranice, oceňování, kvalitní zpětná vazba, přirozené důsledky místo trestů, místo odměn a místo zneužívání moci. Děti mohou dělat správné věci, protože chtějí, nikoli proto, že jim to někdo nařídil. Dle svých nejlepších možností a ve jménu lásky se při komunikaci s dítětem nevědomky dopouštíme chyb a pouštíme se do slepých uliček. Chyby jsou tu od toho, abychom se rozvíjeli. Překážky mohou být výzvou…

KURZY:

Středa 9 – 10h Broučci cvičení a znakování –

Středa 10:30 – 12h Kontaktní komunikace s dětmi

Kurzy se konájì pouze v případě, že je přihlášeno alespoň 5 účastníků nejpozději do pondělka do 10 hodin aktuálního týdne.!!!


Kontakt: 
ing. Kateřina Pešková, Telefon: 777 00 24 12, E-mail:  kontaktni.komunikace@gmail.com