Kurz první pomoci novorozencům a malým dětem

Nejčastější úrazy dětí? Popáleniny, otravy a úrazy po pádu.

Stačí mžik a malé dítě si může přivodit velkou bolest.

Následky některých úrazů je mohou provázet po celý život. 450.000 dětí ročně musí být ambulantně ošetřeno, 30.000 dětí ročně musí být hospitalizováno, 3.000 dětí ročně má jako následek úrazu trvalé zdravotní následky a 300 dětí ročně kvůli nedostatečné první pomoci zemře.

Náplň kurzu:

 1. Novinky v resuscitaci
 2. Praktický nácvik resuscitace
 3. Dušení, utonutí
 4. Jak volat záchrannou službu
 5. Šokové stavy
 6. Pády, poranění hlavy
 7. Úrazy elektrickým proudem
 8. Opaření
 9. Popáleniny
 10. Úpal a úžeh
 11. Bodnutím hmyzem, nácvik vytažení klíštěte

Pro termíny a rezervaci míst klikněte na tento odkaz.