KKT plakat na vysku_2

 

Aktuální informace o kurzech Kontaktní komunikace naleznete zde
www.kontaktnikomunikace.cz

 

Kontaktní, vědomá komunikace jako respektující komunikace s dětmi

Kurz bude praktický, abychom mohly ještě ten den použít ve výchově. Budeme řešit modelové situace: uspávání, jak reagovat na dětský pláč, na šarvátky mezi dětmi, na rozbité koleno, krásný obrázek, úklid pokojíčku (více viz modelové situace). Zamyslíme se nad tím, jaký má vliv způsob, kterým řešíme každodenní situace na osobnost dítěte. Jak ovlivnit to, aby naše děti byly jednou samostatné, zodpovědné a empatické, nikoli jen poslušné.

Respektující komunikace s dětmi je přirozeným navázáním na kontaktní rodičovství v nejútlejším věku. S dítětem, které mluví, můžeme být v úzkém kontaktupodobně jako s novorozencem při kontaktu kůži na kůži. Pravidla, hranice, oceňování, kvalitní zpětná vazba, přirozené důsledky místo trestů, místo odměn a místo zneužívání moci. Děti mohou dělat správn%A